Novosti

31. 12. 2010.

Anketa o zadovoljstvu korisnika SWING programskih proizvoda u Gradu Puli


Po završetku obuke službenika Grada Pule za prelazak na elektroničko poslovanje, dana 21.12.2010 obavljeno je anketiranje o zadovoljstvu korisnika SWING aplikacije.
Od 169 zaposlenih, prikupljen je 101 anketni listić, što iznosi 59,76 %.

Anketa se sastojala od 3 segmenta:

1. Zadovoljstvo rješenjem, priručnikom i podrškom
2. Ocjena koristi od SWING Process Managera
3. Prijedlozi i primjedbe

Prva grupa pitanja odnosila se na ocjenjivanje od 1 – 5 (1 najlošije, 5 najbolje)

Ocjena aplikacije SWING Process Manager – 4.33
Ocjena aplikativnog priručnika – 4.24
Ocjena stučnosti i korisničke podrške – 4.81

Druga grupa pitanja odnosila se na rangiranje koristi korištenjem SWING Process Manager-a prema važnosti. Rezultati su sljedeći:

1. Dostupnost predmeta i dokumenata
2. Koordinacija, komunikacija i suradnja
3. Dostupnost informacija o strankama
4. Korištenje predložaka dokumenata

Treća grupa odnosila se na prijedloge i pitanja glede korištenja SWING aplikacije:

Broj osoba sa prijedlozima: 18
Broj prijedloga: 41
Broj osoba sa pitanjima: 3
Broj pitanja: 3

Svi primljeni prijedlozi i sugestije su razmotreni, a osobe koje su postavile pitanja su dobile konkretne odgovore. Osim toga, donesena je odluka da će dio zaprimljenih prijedloga biti ugrađen u sljedećim verzijama aplikacije.