Novosti

22. 4. 2013.

Grad Kaštela: Internetom do svog predmeta

Na službenim internetskim stranicama Grada Kaštela otvorena je nova rubrika, „e-predmeti“ ( http://www.kastela.hr/e-predmeti), koja omogućava građanima da sa svog računala prate u kojoj je fazi rješavanja njihov predmet, kojega su predali u neki od upravnih odjela Grada.

Grad Kaštela se ovom mogućnošću, koju je prije godinu dana inicirao gradonačelnik Josip Berket, svrstava među rijetke hrvatske gradove (Zagreb, Rijeka, Pula) koji su i na ovaj način približili urede gradske uprave svojim građanima, kako bi se putem interneta sami mogli informirati o statusu svog predmeta.

Da bi se prijavili u sustav e-predmeta, potrebno je samo upisati broj klase predmeta i šifru koju građani dobiju pri podnošenju zahtjeva na Pisarnicu Grada Kaštela.

Građani koji su podnijeli zahtjeve do 28.03.2013.g. a žele preko interneta pratiti rješavanje svoga predmeta, trebaju se javiti na Info pult (II. kat zgrade Grada Kaštela) ili na Pisarnicu uz predočenje potvrde o predanom zahtjevu, kako bi dobili šifru svoga predmeta. Građani koji nakon 28.03.2013.g. predaju zahtjev na Pisarnicu odmah će dobiti potrebne brojeve klase i šifre. Pripremljena je i mogućnost da građani, kojima Pisarnica nije u mogućnosti odmah dati broj klase i šifru, te podatke dobiju za nekoliko dana SMS porukom.

Izvor: Kastela.hr