Novosti

10. 3. 2010.

Grad Krapina novi e-grad

Krapina, 10.03.2010

Nakon uspješno obavljenih aktivnosti modeliranja poslovnih procesa, izgradnje informatičke infrastrukture i obuke službenika gradske uprave, dana 10.03.2010 objavljen je početak e-poslovanja u Gradu Krapina.

Građani Krapine mogu očekivati brži postupak rješavanja svojih zahtjeva i značajno bolju komunikaciju sa gradskom upravom – od obavijesti o statusima vlastitih predmeta i dokumenata putem SMS i e-mal poruka, pa sve do njihovog pregleda na Internetu.

Nakon Grada Pule, Krapina je drugi grad u Hrvatskoj koji je uveo SWING Process Manager – informatički sustav koji obuhvaća cjelokupni poslovni proces u radu gradske uprave.