Novosti

13. 4. 2014.

Nadzorni audit integriranog sustava upravljanja

Dana 28. ožujka 2014. uspješno je proveden nadzorni audit integriranog sustava upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i društveno odgovornim poslovanjem u projektiranju i izgradnji informacijskih sustava.

Redovna godišnja provjera provedena je od strane predstavnika certifikacijske kuće Cro Cert.

Šest godina nakon inicijalne certifikacije po normi ISO 9001:2008, dvije godine nakon certifikacije po normi ISO 27001:2005 i nepunu godinu dana nakon certifikacije po normi IQNet SR-10, SWING Informatika je uspješno prošla proces godišnje revizije i kontrolne provjere, čime je dokazala da su svi procesi u skladu sa zahtjevima navedenih normi, što je popraćeno dokumentacijom i zapisima kojima se dokazuje provođenje aktivnosti definiranih u procedurama i radnim uputama. Također, potvrđeno je da je integrirani sustav upravljanja dobro postavljen i omogućava daljnji razvoj i stalna poboljšanja, na čemu se kontinuirano i radi.

SWING Informatika se ove godine posebno ponosi time da je 31. tvrtka u svijetu, a prva u Hrvatskoj i regiji dobila certifikat IQNet SR-10, čija je valjanost ovim nadzornim auditom i potvrđena. U izvještaju s nadzornog audita istaknuto je sljedeće: „Sustav upravljanja društvenom odgovornošću odlično je uklopljen u dokumentaciju, ali i sustav vrijednosti i ponašanje organizacije. Sadrži sve postavljene zahtjeve, a vidljiva su nastojanja da se stvarno posluje u skladu s načelima društvene odgovornosti, što je svakako vrlo pohvalno.“

SWING Informatika je i na ovaj način pokazala usmjerenost na kontinuirano poboljšanje kvalitete svojih proizvoda i usluga, što je vidljivo i iz rezultata anketnog upitnika o zadovoljstvu korisnika provedenog u ožujku 2014. godine.

Prosječne ocjene po pojedinim kriterijima dane su u sljedećoj tablici:

U odnosu na rezultate prošlogodišnjeg ispitivanja zadovoljstva korisnika, zapaženo je poboljšanje mišljenja korisnika o kvaliteti i funkcionalnosti SWING programskih proizvoda, te cjelovitosti i jasnoći korisničkih priručnika i ostale dokumentacije. Ostale ocjene su zadržane na visokoj razini.

Kontakt podaci:
Nataša Vidović
Voditelj kvalitete
SWING Informatika d.o.o.
natasa.vidovic@swing.hr