Novosti

15. 2. 2013.

Nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću

Dana 12.02.2013. uspješno je proveden nadzorni audit integriranog sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u projektiranju i izgradnji informacijskih sustava.

Redovna godišnja provjera provedena je od strane predstavnika certifikacijske kuće Cro Cert.

Pet godina nakon inicijalne certifikacije za ISO 9001:2008 i godinu dana nakon certifikacije po normi ISO 27001:2005, SWING Informatika je uspješno prošla proces godišnje revizije i kontrolne provjere, čime je dokazala da su svi procesi u skladu sa zahtjevima navedenih normi, što je popraćeno dokumentacijom i zapisima kojima se dokazuje provođenje aktivnosti definiranih u procedurama i radnim uputama.

SWING Informatika je i na ovaj način pokazala usmjerenost na kontinuirano poboljšanje kvalitete svojih proizvoda i usluga, što je vidljivo i iz rezultata anketnog upitnika o zadovoljstvu korisnika provedenog u siječnju i veljači 2013. godine.

Prosječne ocjene po pojedinim kriterijima dane su u sljedećoj tablici:

U odnosu na rezultate prošlogodišnjeg ispitivanja zadovoljstva korisnika, zapažen je porast zadovoljstva korisnika brzinom i učinkovitošću rješavanja korisničkih zahtjeva, poštivanja dogovorenih rokova prilikom isporuke i uvođenja SWING programskih proizvoda i lagani porast zadovoljstva kvalitetom izvršenih usluga i ukupnog zadovoljstva poslovnom suradnjom.

Kontakt podaci:
Nataša Vidović
SWING Informatika d.o.o.
natasa.vidovic@swing.hr