Novosti

9. 10. 2009.

Promotivna akcija: Elektroničko poslovanje u javnoj upravi

U trajanju do 31.12.2009 SWING Informatika će svim novim korisnicima iz djelatnosti javne uprave odobriti 10% popusta na SWING proizvode i usluge.

Od 01.01.2010 godine stupa na snagu nova Uredba o uredskom poslovanju (08.01.2009).

Osim standardnih, uglavnom već poznatih odredbi, uvedena je i jedna posve nova – elektroničko poslovanje.

Uredba o uredskom poslovanju – Članak 13.
(2) Pismena se mogu dostaviti i elektroničkim putem. Pismena dostavljena u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim sukladno posebnim propisima o elektroničkoj ispravi. Elektroničkim putem dostavljeno pismeno smatra se podnijetim tijelu u trenutku kad je zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka. Službenik koji je primio pismeno elektroničkim putem bez odgode će pošiljatelju potvrditi primitak pismena.

Zakon o elektroničkom potpisu – Članak 6.
Ne može se odbiti prihvaća­nje dokumenta samo zbog toga što je sači­njen i izdan u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom ili naprednim elektroničkim potpisom.

Čak i u uvjetima nepostojanja mogućnosti za izdavanje elektroničkih dokumenata, neophodno je osigurati mehanizme za njihovo zaprimanje. Elektronički potpisani dokument mora biti zaprimljen i sačuvan u izvornom – elektroničkom obliku, dok svaki njegov ispis predstavlja neovjerenu kopiju. To znači da bi svako tijelo javne uprave moralo moći barem zaprimiti i arhivirati elektroničke dokumente.

To bi trebalo biti dovoljno, ali smo nakratko – potvrda prijema koja se e-mailom treba izdati stranci u elektroničkom obliku mora također biti elektronički potpisana, kao i eventualna naknadna korespondencija.

Sada se već može javiti problem necjelovitosti predmeta – dio je na papiru, a dio u elektroničkom obliku po računalima službenika. Sljedivost je otežana, a postoji veliki rizik od gubitka službene dokumentacije. Može se primijetiti da je to gori scenario nego samo onaj samo papirnati.

Kao rješenje za navedene probleme nudimo SWING Process Manager, programsko rješenje za upravljanje klijentima, predmetima i dokumentima.

Osim navedene Uredbe, postoji još  nekoliko dobrih razloga:

 1. Navedeno softversko rješenje je posve antirecesijsko:
  – omogućava postupno i dugoročno smanjivanje organizacijskih troškova
  – osigurava trenutnu raspoloživost informacija o svim strankama, predmetima i dokumentima
  – osigurava javnost i transparentnost svih aktivnosti
  – omogućava kompetentno i kvalitetno upravljanje organizacijom
 2. Netom završeni izbori su pravo vrijeme za provođenje organizacijskih i tehnoloških promjena, koje će pokazati dalekosežne koristi
 3. Proizvod je potpuno kompatibilan s europskim standardima što garantira njegovu dugoročnu primjenjivost

SWING Informatika d.o.o.
Nenad Stojiljković
član uprave