Korisnici

Bankarstvo
Hypo Alpe-Adria-Bank Zagreb, Hrvatska
Raiffeisenbank Austria Zagreb, Hrvatska
Informatika
Input Zagreb, Hrvatska
Javna uprava i institucije
Distrikt Brčko Brčko, BiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo, BiH
Grad Kaštela Kaštela, Hrvatska
Grad Koprivnica Koprivnica, Hrvatska
Grad Krapina Krapina, Hrvatska
Grad Pula Pula, Hrvatska
Grad Split Split, Hrvatska
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Zagreb, Hrvatska
Općina Ližnjan Ližnjan, Hrvatska
Općina Medulin Medulin, Hrvatska
Općina Radoboj Radoboj, Hrvatska
Općina Vrsar Vrsar, Hrvatska
Osiguranje
Uniqa osiguranje Sarajevo, BiH
Proizvodnja
Brodogradilište Viktor Lenac Rijeka, Hrvatska
NEXE Grupa Našice, Hrvatska
Piramida Sesvete, Hrvatska
Promet
Brodospas Split, Hrvatska
Zračna luka Split Split, Hrvatska
Janaf d.d. Zagreb, Hrvatska
Trgovina
Termag Rijeka, Hrvatska