SWING Total Quality

SWING Total Quality (STQ) je programsko rješenje namijenjeno organizacijama kojima je cilj podizanje razine kvalitete poslovnih procesa, bez obzira imaju li certifikate kvalitete ili ne.

Brži, fleksibilniji i jeftiniji proces izrade dokumenata kvalitete

STQ elektroničkim dokumentima uspostavlja brz, fleksibilan i pouzdan način izrade, distribucije i održavanja sustava kvalitete. Uključenošću svih sustav dobiva na kvaliteti, a ukidanjem papira, kurira i nepotrebnih sastanaka, na brzini i smanjenju troškova.

Automatiziran postupak pregleda i odobravanja

U postupak pregleda i odobravanja se mogu uključiti doslovno svi koji svojim znanjem mogu sudjelovati u uspostavi kvalitete, a da to organizaciju ne košta ništa. STQ po unaprijed definiranim stazama distribuira dokumente koji se pregledavaju i odobravaju brzo i djelotvorno.

Učinkovita distribucija

STQ trenutno distribuira dokumente bez obzira na prostornu dislociranost. Elektronički potpis na osigurava cjelovitost i autentičnost elektroničkih dokumenata.

Lakše održavanje i revizija dokumenata kvalitete

Na temelju unaprijed postavljenih termina za pregled i reviziju dokumenata STQ automatski podsjeća odgovorne na potrebu poduzimanja određenih akcija. Nema zaboravljenih aktivnosti, zastarjelih i neažurnih dokumenata.

Osnovne mogućnosti programa

  • uspostavljanje i održavanje kontroliranog sustava kvalitete
  • izrada dokumenata kvalitete – nositelji, autori, pregledavatelji i odobravatelji
  • elektronska distribucija dokumenata i kontrola prijema dokumenata
  • dostupnost politika, procedura, radnih uputa i drugih kontroliranih dokumenata svima
  • automatizacija periodičnih pregleda i revizije dokumenata
  • planiranje i izvođenje audita
  • arhiviranje i verzioniranje