Metodologija

Metodologija izgradnje informacijskog sustava nalaže i poštivanje načela projektne organizacije.

FAZE PROJEKTA

1. Analiza poslovnog sustava

 • Izrada globalnog modela poslovnog sustava
 • Utvrđivanje prioriteta za analizu i redizajn poslovnih procesa
 • Analiza postojećeg IS-a

2. Analiza i redizajn poslovnog procesa

 • Analiza postojećeg procesa (“as-is” model)
 • Dizajn budućeg procesa (“to-be” model)
 • Analiza i specifikacija zahtjeva za IS

3. Projektiranje i izgradnja sistemske infrastrukture

 • Snimak postojeće računalne infrastrukture
 • Specifikacija zahtjeva
 • Projektiranje mrežne i komunikacijske infrastrukture
 • Projektiranje klijent/server arhitekture
 • Plan administriranja sustava

4. Razvoj aplikacija

 • Dizajn arhitekture
 • TimeBox (vremenski okvir)
 • Plan inkrementa
 • Analiza / Dizajn
 • Implementacija
 • Test i stabilizacija
 • Validacija (korisnik ocjenjuje aplikacije)

5. Instalacija aplikacija

 • Prethodno konfiguriranje servera i klijenata
 • Instalacija aplikacija na glavnoj lokaciji
 • Administriranje: postavljanje razina ovlaštenja korisnika
 • Vezivanje s drugim izvorima / bazama podataka
 • Distribucija baza podataka i aplikacija na ostale servere i lokacije
 • Testiranje u stvarnim uvjetima

6. Uvođenje i primjena

 • Osposobljavanje korisnika
  • administratori
  • krajnji korisnici
 • Preuzimanje aplikacija
 • Uspostavljanje sustava podrške

ZAHTJEVI PREMA NARUČITELJU

Poslovodstvo naručitelja imenuje projektni odbor koji ima zadaću i ovlaštenja da:

 • definira potrebe naručitelja;
 • sudjeluje u analizi poslovnih procesa;
 • odobrava prijedloge izvođača, uključujući preustroj poslovnih procesa;
 • koordinira projektne aktivnosti sa strane naručitelja;
 • osigurava sa strane naručitelja sve preduvjete (organizacijske, kadrovske i materijalne) za izvođenje projekta;
 • prati realizaciju projekta.