Tehnologija

MS WINDOWS/LINUX

Linux otvoreni operativni sustavi osiguravaju pouzdanu platformu koja s lakoćom podržava promjenjive poslovne zahtjeve. Linux pruža:

  • fleksibilnost (slobodan izbor hardwarea za razliku od na tržištu prisutnog uvjetovanog izbora, slobodan izbor Linux distribucija),
  • pouzdanost (dokazana robusnost i skalabilnost Linux operativnog sustava uz visoke performanse),
  • sigurnost (Linux ima implementiran UNIX-ov pristup sigurnosti koji omogućuje pojedinačno kontrliranje nivoa izvođenja taskova putem “root” usera, moguće brzo zatvaranje sigurnosnih rupa zahvaljujući dostupnosti otvorenog koda),
  • atraktivnu cijenovnu dostupnost (besplatne licence za korištenje i zahvaljujući svojoj arhitekturi veću mogućnost izbora jeftinijeg harvera od konkurentne Microsoft platforme)

FIREBIRD RDBMS

Open source sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka (RDBMS) razvijen na temelju InterBase (Borland) izvornog koda.. Besplatna tehnologija koja je u 20-ak godina razvoja dosegla svoju punu zrelost.  U potpunosti je kompatibilna sa svjetskim standardima (ANSI SQL) koji se primjenjuju na području relacijskih baza podataka.  Firebird RDBMS je dostupan za sve vodeće operacijske sustave (Windows, Linux, Unix, Mac,…) u 32b i 64b verziji.  Ne zahtjeva posebnu konfiguraciju,  jednostavan je za održavanje, a odlikuje se visokim performansama te je upravo zbog toga široko korišten i podržan.

PENTAHO REPORT DESIGNER

Pentaho Report Designer je dio složene palete Pentaho open source BI (Business Inteligence) produkata, namjenjen izradi sofisticiranih (pixel precision) izvještaja. Podržava pristup svim vodećim relacijskim bazama podataka. Potpuno je besplatan, jednostavan za instalaciju i održavanje te je stoga široko primjenjen, bilo kao sastavni dio složenih BI  instalacija ili kao add on paket integriran u druge aplikacije. Omogućuje izradu najsofisticiranijih izvještaja u različitim formatima (HTML, PDF, Excel, CSV i sl.), njihovu narudžbu i pokretanje putem web preglednika,  te kontroliranu distribuciju.

APACHE HTTP SERVER

Najpoznatiji proizvod neprofitne organizacije ‘Apache Software Foundation’ je u IT svijetu opće poznat pod jednostavnim pojmom – Apache. Radi se o web poslužitelju čija je osnovna uloga distribucija sadržaja (web stranica) na mreži. Apache svoje mogućnosti i usluge proširuje ovisno o konfiguraciji modula, npr. istovremeno održavanje više web stranica, podrška izvođenju skriptnih programa, podrška sustavu za oblikovanje sadržaja i upravljanju bazama podataka, podrška sustavu za sigurnost poslužitelja itd..

Korisnik pristupa željenom sadržaju putem web preglednika. Web poslužitelj prima zahtjev klijenta (web preglednika) te na temelju istog i unaprijed uređenih pravila oblikuje web stranicu koju dostavlja korisniku.

Za zaštitu prijenosa sadržaja između klijenta i poslužitelja Apache koristi SSL/TLS enkripcijsku tehnologiju. U pogledu sigurnosti podataka spremljenih na poslužitelju i informacija koje se razmjenjuju između klijenta i poslužitelja dodatno se primjenjuju slijedeći mehanizmi zaštite:

  • model dvostrukih poslužitelja
  • vatrozid i proxy poslužitelj
  • zaštita web aplikacija

MS OFFICE/OPEN OFFICE

Iako je MS Office praktički postao standard u radu sa dokumentima, mogućnost korištenja Open Office paketa ne treba zanemariti. Imajući u vidu troškove vezane za Microsoft Office licence, osobito u velikim sustavima, postavlja se pitanje ima li ih smisla plaćati, ako se identični učinci mogu postići korištenjem besplatne alternative.

Zadnja se verzija Open Office-a u testiranju pokazala bržom, a sami njegovi dokumenti manji. Osim toga, od verzije 3.1.1 postoje inačice ovih produkata i na hrvatskom jeziku.

Nedovoljna raširenost uporabe Open Office alata nije prepreka budući da su njegovi dokumenti samo privremena faza u ciklusu njegove izrade – u konačnici se svi dokumenti pretvaraju u PDF/A format.

ADOBE PDF/A-1

Portable Document Format (skraćeno: PDF) je format datoteke koji se koristi za zapis dokumenata. Svaki PDF sadrži kompletan dokument, uključujući tekst, slike te može sadržavati i referentne fontove.

PDF/A je ISO standardizirana verzija PDF-a specijaliziranog za dugotrajnu pohranu elektroničkih dokumenata.

Za prikaz PDF dokumenata potrebno je imati odgovarajuće programe za računalu, koji su besplatni i mogu se preuzeti putem Interneta.

ELEKTRONIČKI POTPIS

Elektronički potpis predstavlja niz znakova u elektroničkom obliku koji se uz pomoć računala zapisuju na elektronički dokument, kako bi se dokazala njegova cjelovitost, neporecivost i autentičnost.

Elektronička isprava nastaje činom elektroničkog potpisivanja elektroničkog dokumenta. Potpisivanje se vrši uz pomoć e-certifikata koju u Hrvatskoj ovlašteno izdaje FINA.

Elektronička isprava se može ovjeriti i elektroničkim vremenskim žigom službenog davatelja takve usluge kako bi se spriječilo antidatiranje osjetljivih dokumenata od strane njihovog autora (npr. ugovori, pravni akati, medicinska dokumentacija i sl.).

Elektronička isprava ima istu pravnu snagu kao i isprava na papiru.