Prečicom do izvrsnosti

SINCE 1990.

TKO SMO?

Od 1990. SWING Informatika bavi se razvojem programskih paketa poslovne namjene, projektiranjem i izgradnjom informacijskih sustava, osposobljavanjem, podrškom i konzalting uslugama.

Klijenti

ŠTO NUDIMO?

swing proizvodi

swinglogos

SWING Paperless Office

Organizacija koja uvede SWING Paperless Office mijenja svoju „krvnu sliku“, postiže bolju koordinaciju, uklanja „prazne hodove“ i nesporazume, radi efikasnije i sigurnije.
swinglogos

SWING TOTAL QUALITY

SWING Total Quality (STQ) je programsko rješenje namijenjeno organizacijama kojima je cilj podizanje razine kvalitete poslovnih procesa, bez obzira imaju li certifikate kvalitete ili ne.

PRIMJENA

KORIŠTENE TEHNOLOGIJE

iso_9001

ISO 9001 - Upravljanje kvalitetom

ISO 9001 je najrašireniji međunarodni standard koja postavlja zahtjeve za uspostavljanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom. Primjenjiv je na sve vrste organizacija, bez obzira na djelatnost i veličinu. SWING Paperless Office podržava upravljanje sustavom kvalitete, kako u definicijskom (dokumenti kvalitete), tako i izvedbenom segmentu (zapisi kvalitete).

Iso_ 27001

ISO 27001 – INFORMACIJSKA SIGURNOST

Informacijska sigurnost je pojam koji obuhvaća sigurnost svih informacija u organizaciji, bez obzira na oblik njihove pojavnosti. Zaštita informacija pokriva područja povjerljivosti, dostupnosti i integriteta. Razlozi za zaštitu su razni – od elementarnih nepogoda, preko eksternih subjekata, pa sve do internih resursa.

iso_15489

ISO 15489 – UPRAVLJANJE ZAPISIMA

ISO 15489 ne nameće konkretan model upravljanja dokumentacijom, već postavlja okvir takvog sustava. On se odnosi na sustav upravljanja zapisima: njegovo oblikovanje, uvođenje i primjenu; uspostavljanje procesa; nadzor i provjeru; osposobljavanje kadrova. Ipak, ovaj standard traži i značajniju promjenu: tri dosadašnja nezavisna procesa: prijem i obrada dokumentacije, operativno odlaganje i trajno odlaganje postaju jedan jedinstveni proces.

iso19005

ISO 19005 – FORMAT DATOTEKA ZA DUGOTRAJNU POHRANU DOKUMENATA

ISO 19005 je prvi u nizu ISO standarda koji se odnosi na brzorastuću potrebu dugotrajnog čuvanja informacija u elektroničkim dokumentima. Standard riječ „dugoročno“ tretira kao „vremenski period dovoljno dug da bi odolio utjecaju tehnoloških promjena, uključujući nove medije i podatkovne formate, kao i promjeni korisničkih potreba, u smislu čuvanja spremljenih informacija u neograničenoj budućnosti

paper-1

MoReq – MODEL ZAHTJEVA ZA UPRAVLJANJE ZAPISIMA

MoReq predstavlja zahtjeve ne samo za elektroničke sustave upravljanja zapisima već i one papirne. Zahtjevi su formulirani kao funkcionalni i nefunkcionalni, a mogu biti obvezatni ili poželjni.. SWING Paperless Office u velikoj mjeri zadovoljava smjernice Moreq standarda.

pentaho

UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU

Uredsko poslovanje je skup pravila, mjera u postupanju s dokumentima, njihovu primanju i izdavanju, njihovoj evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i arhiviranju. Postupanje s dokumentima u elektroničkom obliku obavlja se sukladno propisima kojima se uređuje postupanje s elektroničkim ispravama.

PRIMJENJENI STANDARDI

processs-03 [Recovered]

POSTGRESQL

PostgreSQL je moćna objektno-relacijska baza podataka otvorenog koda. Potpuno je besplatna, pa se široko koristi za potrebe najrazličitijih aplikacija. Obzirom da je ODBC kompatibilan PostgreSQL podržava standardni SQL jezik kojega nadopunjuje i kombinira sa vlastitim setom SQL naredbi, tipova polja i opcija.

paper-1

MS OFFICE / OPEN OFFICE

Iako je MS Office (Office 365) praktički postao standard u radu sa dokumentima, mogućnost korištenja Open Office ili LibreOffice paketa ne treba zanemariti.

adobe

ADOBE PDF/A

Portable Document Format (skraćeno: PDF) je format datoteke koji se koristi za zapis dokumenata. PDF/A je ISO standardizirana verzija PDF-a specijaliziranog za dugotrajnu pohranu elektroničkih dokumenata.

crm

OPTIČKO PREPOZNAVANJE TEKSTA (OCR)

OCR, također poznat kao prepoznavanje teksta, softverska je tehnologija koja pretvara znakove poput brojeva, slova i interpunkcijskih znakova (tzv. Glifi) iz tiskanih ili pisanih dokumenata u elektronički oblik

pentaho

PENTAHO REPORT DESIGNER

Pentaho Report Designer je dio složene palete Pentaho Community Edition BI (Business Inteligence) produkata otvorenog koda, namijenjen izradi sofisticiranih (pixel precision) izvještaja. Podržava pristup svim vodećim relacijskim bazama podataka.

signature

ELEKTRONIČKI POTPIS

Elektronički potpis predstavlja niz znakova u elektroničkom obliku koji se uz pomoć računala zapisuju na elektronički dokument, kako bi se dokazala njegova cjelovitost, neporecivost i autentičnost. Korrištena tehnologija usklađena je sa eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) regulativom Europske komisije, čime elektronička isprava ima istu pravnu snagu kao i isprava na papiru.