UPRAVLJANJE KVALITETOM

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM (Quality Management System)

predstavlja skupinu pravila koja se primjenjuju na odvijanje poslovnih procesa i postupaka kako bi se osigurala konzistentnost poslovanja i čvrsto uporište za poboljšanje istih.

KORISTI:

ispunjavanjem zahtjeva i očekivanja kupaca postiže se njihovo zadovoljstvo, povjerenje i lojalnost

uvođenjem najboljih praksi, primjenom novih metoda i tehnika

primjenom tehnika upravljanja kvalitetom, boljim kvalifikacijama i osposobljavanjem zaposlenika

odgovarajuće metrika i brza korekcija smanjuje broj grešaka na najmanju moguću mjeru

uspostavlja se procesna, odnosno „horizontalna“ organizacija koja ukida organizacijske barijere

odluke temeljene na dokazima su svrsishodne i optimalne

uređeni poslovni proces bez praznih hodova i redundantnosti pridonosi motiviranosti i angažmanu zaposlenika

kontinuirano poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga smanjuju troškove poslovanja i povećaju njegovu efikasnost