UPRAVLJANJE PREDMETIMA I PROCESIMA

UPRAVLJANJA PROCESIMA (Process Management)

Podrazumijeva disciplinu koja koristi razne metode za otkrivanje, modeliranje, analizu, mjerenje, poboljšanje, optimizaciju i automatizaciju poslovnih procesa.

KORISTI:

svi važni procesi su dokumentirani, praćeni i optimizirani, a zadaci koji ne dodaju vrijednost lako se identificiraju i eliminiraju što dovodi do ukupnog povećanja produktivnosti
zaposlenici bolje razumiju svoje poslovne procese, te lakše i brže prepoznaju i prihvaćaju njihove promjene
zaposlenici su u svakom trenutku upoznati sa svojim obavezama
propisi i pravila su ugrađeni u poslovne procese te se automatski odvijaju bez obzira na sudionike

neusklađenost može dovesti do novčanih kazni, oduzetih dozvola, a u nekim slučajevima i do kaznene odgovornosti

potreba za mikroupravljanjem se značajno smanjuje jer su pravila sastavni dio procesa

podaci potrebni za odvijanje procesa doziraju se njihovim korisnicima u skladu sa stvarnom potrebom za njima – kako bi se proces završio kvalitetno i u roku

integrirani procesi omogućavaju jedinstvenu kombinaciju automatskih i „ručnih“ aktivnosti uz značajno povećanje produktivnosti

balansiranje između poslovne stabilnosti i spremnosti na prihvaćanje novih digitalnih rješenja i tehnologija

dohvaćanje i ažuriranje podataka u različitim aplikacijama bez potrebe pojedinačnog pristupanja

Zastajkivanje ili zapinjanje procesa u određenim fazama predstavlja signal za poboljšanje potrebnih vješina njihovih izvršitelja

UPRAVLJANJE PREDMETIMA (Case Management)

Je kolaboracijski proces pronalaženja optimalnog rješenja za različite kompleksne poslovne slučajeve uz korištenje elektroničkog tijeka aktivnosti i ljudskog odlučivanja.

KORISTI:

upravljanje predmetima omogućuje bolje vođenje evidencije jer su svi zapisi povezani predmetom i pohranjeni u sustavu.

svim se podacima može trenutno pristupiti sa bilo koje strane svijeta

ažuriranje zapisa se manifestira promptno i zaposlenici im mogu pristupiti bilo kada i bilo gdje.

svi članovi tima koji sudjeluju u predmetu mogu razmjenjivati informacijama i međusobno komunicirati putem jedinstvenog sučelja, što povećava produktivnost i učinkovitost rada.

omogućena transparentnost u svim aspektima predmeta. Rizici se lako identificiraju, a problematična područja brzo rješavaju.

dostupnost informacija članovima tima omogućuje primjenu specijalističkih znanja u službi poboljšanja usluge svakoj pojedinoj stranci.