VIZIJA I MISIJA

Poslovanje tvrtke SWING Informatika temeljeno je na sljedećim odrednicama:

Vizija
Biti dobra tvrtka na ponos zaposlenika i društvene zajednice iz koje potječemo.

Misija
Primjenom naših softverskih rješenja za elektroničko poslovanje omogućiti klijentima bolje poslovne rezultate, istovremeno doprinoseći očuvanju prirodnog okoliša.

Metode
– Briga za vlastite zaposlenike: sigurnost, povjerenje, učenje
– Usmjerenost na zahtjeve kupaca i drugih interesnih skupina: slušanje, pitanje, dijalog
– Društveno odgovorno poslovanje: usvajanje, primjena, promicanje