Poslovni profil organizacije

Od 1990. SWING Informatika bavi se razvojem programskih paketa poslovne namjene, projektiranjem i izgradnjom informacijskih sustava, osposobljavanjem i podrškom korisnika i konzalting uslugama.

Područja primjene SWING rješenja su:

– upravljanje dokumentima, zapisima, procesima, predmetima i projektima
(Document, Record, Process, Case & Project Management),

– praćenje i upravljanje odnosima s dionicima i klijentima
(Stakeholder & Customer Relationship Management),

– upravljanje sustavima kvalitete
(Quality Management),

– upravljanje znanjem
(Knowledge Management).

SWING poslovna rješenja donose jasnu i mjerljivu korist: smanjenje troškova, veću kvalitetu poslovanja, bržu reakciju na zahtjeve klijenata.

Posebitosti SWING Informatike su:

– Brzi i kontrolirani razvoj – SWING Informatika raspolaže svim pretpostavkama – kadrovskim, organizacijskim, metodološkim i tehnološkim – da u zadanim rokovima razvije i uvede složena informatička rješenja.

– Pouzdana tehnologija – korištenjem pouzdane tehnologije omogućeno je stabilno funkcioniranje SWING informatičkih rješenja.

– Stabilno poslovanje – SWING Informatika spada u red domaćih tvrtki koje se mogu pohvaliti stabilnim poslovanjem od 1990 godine. Dosadašnje reference i priznanja dokaz su da se radi o tvrtki koja je sposobna samostalno projektirati i izgraditi kompleksne informacijske sustave.

SWING Informatika primjenjuje integrirani sustav upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i društveno odgovornim poslovanjem u projektiranju i izgradnji informacijskih sustava.

SWING Informatika je dobitnik niza nagrada i priznanja, od kojih se ističu:

– Najkvalitetnije poslovno rješenje na primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kategoriji „Upravljanje“ [JISA 2011]

– Povelja HDK za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu
[HDK 2013]

SWING Informatika je član Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.
Tvrtka ima urede u Splitu i Zagrebu, te razvijenu ovlaštenu partnersku mrežu u Hrvatskoj, BIH i Srbiji.