BLOG

1. UVOD   Iako je već popriličan niz godina na snazi  zakonski okvir koji omogućava

Uvod   Potpisi su sinonim za iskazivanje slaganja i očitovanja volje za sklapanje sporazuma, ugovora

Greenwashing

Očisti svoje djelo,  ne imidž!   Dobro je što sve veći broj tvrtki tvrdi kako

Upravljanje dionicima

SAŽETAK Ključno pitanje društveno odgovornog poslovanje jest: Kome zapravo treba biti odgovoran?  Odgovor je jednoznačan:

Benchmarking

Uvod   Brzina tehnoloških promjena u svijetu nikada nije bila veća. Pristup informacijama nije nikada

Balanced Scorecard (BSC)

Uvod   Iako znatan broj organizacija koristi izvjesne pokazatelje poslovanja na temelju kojih donose zaključke

Organizacijska kultura

Uvod   Kako je moguće da dvije organizacije, koje rade iste ili slične poslove,  u

Upravljanje znanjem

1. Uvod Neke procjene govore da je 70 – 80 % onoga što zaposleni u

Timovi i timski rad

Uvod   Timovi su bili poznati i priznati ranije, prvenstveno u sportu. Ipak, tek nedavno