Objava nove verzije SWING Paperless Office [v. 2023.1.1.]

Zadovoljstvo nam je informirati vas da je od 15.04.2023. godine na raspolaganju nova verzija v.2023.1.1 našeg SWING Paperless Office sustava za upravljanjem uredskim poslovanjem.

U novoj verziji smo, između ostalih poboljšanja,  napravili nove korake ka prilagodbi zahtjevima nove Uredbe o uredskom poslovanju,  posebice u dijelu koji se odnosi na integracije sa servisima državne informacijske infrastrukture, te potpunoj integraciji e-mailing sustava u sustav uredskog poslovanja.

Od najznačajnijih novosti istaknuli bi slijedeće:

  • Novi servis za ovjeru dokumenata (QR kodom i e-pečatom) u BATCH-u, namijenjen prije svega ovjeri dokumentima koji su rezultat masovnih obrada (kao npr. rješenja komunalne naknade i sl.)
  • Unaprijeđen je servis za Vremensku ovjeru koji sada omogućuje i autentifikaciju na FINA TSA servis upotrebom certifikata
  • Novi servis koji automatski upravlja statusima ugovora i o tome obavještava odgovorne osobe
  • Slikovni prikaz statusa otpremanja, odnosno potvrde zaprimanja ugrađen na svim pregledima dokumenata. Dokumenti se prikazuju različitim bojama sukladno statusu otpremanja, odnosno potvrde zaprimanja
  • Nova funkcionalnost brzog protokoliranja potvrda o zaprimanju (za korisnike SPO Mailbox-a)
  • Preglednik sadržaja dokumenata ugrađen je sada i na standardnim pregledima općih dokumenata, kao i na modulima ugovora i ulaznih računa
  • Poboljšane su funkcionalnosti i pregledi modula ugovora i aneksa ugovora
  • Dorađeni su svi servisi (Load Balancer, Mail, Converter i dr.) na način da omogućuju veću propusnost i bolje performanse aplikacije
  • Dorađene su postojeće funkcionalnosti uredskog poslovanja, te je razvijeno novo servisno sučelje za integraciju sa ZUP IT sustavom Ministarstva pravosuđa i uprave (MPU)

U novoj verziji su otklonjeni svi poznati nedostaci i programske greške.

Sa štovanjem,

Toni Veldić, direktor razvoja

SWING Informatika d.o.o.