Objava nove verzije SWING Paperless Office [v.2022.1.1]

Dana 18.01.2022. SWING Informatika objavljuje novu verziju programskog paketa SWING Paperless Office [v.2022.1.1.]

Nova verzija donosi niz novosti nastalih kao plod naših stalnih nastojanja za unaprjeđenje SWING programskih rješenja.

Nova Uredba o uredskom poslovanju postavila je nova pravila u radu sa predmetima i dokumentima. Iako naše rješenje u velikoj mjeri nadilazi postavljene zahtjeve, izvršili smo određene dorade u aplikaciji čime smo gotovo u potpunosti uskladili funkcionalnosti naše aplikacije sa novim zakonskim okvirom.

Od najznačajnijih novosti, u novoj verziji ističemo:

• Rad sa dokumentima ‘u oblaku’ korištenjem Microsoft 365 ili Google Workspace korisničkog profila (bez potrebe za instalacijom komponenti na lokalu)
• Prikaz QR koda na dokumentima
• Ovjeru dokumenata kvalificiranim elektroničkim pečatom
• Proširenu metriku za praćenja rješavanja predmeta i odnosa sa strankama
• Mogućnost korištenje modula za Službena putovanja
• Korištenje novih modula vezanih za nadzor sustava kvalitete (Auditi i Nalazi)
• Poboljšano upravljanje standardima i zahtjevima kvalitete

U ovoj verziji su otklonjene svi poznate programske greške i nedostaci.

Toni Veldić
Direktor razvoja
SWING Informatika d.o.o.