Blog

Informacijski sustav uredskog poslovanja

1. UVOD   Iako je već popriličan niz godina na snazi  zakonski okvir koji omogućava e-poslovanje, nema velikog broja organizacija koje se mogu pohvaliti djelotvornim informacijskim sustavom uredskog poslovanja koji ima ambicije veće od omogućavanja rada prijemnog ureda i/ili generiranja urudžbenog zapisnika. Donošenjem nove UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU (NN 75/2021 od 02.07.2021) stvari se mijenjaju. …

Informacijski sustav uredskog poslovanja Read More »

Pravna regulacija elektroničkog potpisa u Republici Hrvatskoj

Uvod   Potpisi su sinonim za iskazivanje slaganja i očitovanja volje za sklapanje sporazuma, ugovora ili dokumenata koji predstavlja suglasnost potpisnika s njihovim sadržajem. Najprihvatljiviji i najzastupljeniji način potpisivanja oduvijek je bio vlastoručni potpis. Potpis predstavlja pravni standard koji nije izričito definiran od strane nijednog zakona, a tradicionalno je prihvaćen gotovo svugdje. U skladu s …

Pravna regulacija elektroničkog potpisa u Republici Hrvatskoj Read More »

Greenwashing

Očisti svoje djelo,  ne imidž!   Dobro je što sve veći broj tvrtki tvrdi kako su njihovi proizvodi zdravi, ekološki i zeleni. Iz toga bi se moglo zaključiti da briga za zaštitu prirode i naših budućih naraštaja napokon postaje sve dominantnija naspram sumanutoj jurnjavi za profitom. Loše je što je 95% takvih priča ili manipulacija …

Greenwashing Read More »

Upravljanje dionicima

SAŽETAK Ključno pitanje društveno odgovornog poslovanje jest: Kome zapravo treba biti odgovoran?  Odgovor je jednoznačan: dionicima. Iz tog je razloga identifikacija dionika presudna za dosljednu primjenu DOP-a, do te mjere da upravljanje dionicima postaje DOP-ov sinonim. Nažalost, mali je broj tvrtki u Hrvatskoj koji su prepoznali mjesto i važnost dionika u vlastitom poslovanju. U najboljem …

Upravljanje dionicima Read More »

Benchmarking

Uvod   Brzina tehnoloških promjena u svijetu nikada nije bila veća. Pristup informacijama nije nikada bio rašireniji i s razvojem Interneta može se reći da se privilegirana snaga koju je znanje ponudilo u prošlosti više ne može održati. Vrijeme razvoja mnogih proizvoda i usluga je postalo znatno kraće i na nekim tržištima proizvodi zastarijevaju za …

Benchmarking Read More »

Balanced Scorecard (BSC)

Uvod   Iako znatan broj organizacija koristi izvjesne pokazatelje poslovanja na temelju kojih donose zaključke i adekvatno tome povlače poslovne poteze, samo mali broj ima osmišljen sustav njihovog praćenja. Još je manje onih koji uključuju strateške ciljeve u njihovo definiranje i mjerenje. Pojam Balanced Scorecard uveden je 1992. godine od strane Robert D. Kaplana i …

Balanced Scorecard (BSC) Read More »

Organizacijska kultura

Uvod   Kako je moguće da dvije organizacije, koje rade iste ili slične poslove,  u istom ili sličnom okruženju, sa istom ili sličnom tehnologijom, imaju toliko različit način rada? Taj fenomen zovemo organizacijska kultura.   Općenito o organizacijskoj kulturi   Organizacijska se kultura kao pojam pojavila 1982. godine izdavanjem dviju knjiga In Search of Excelance …

Organizacijska kultura Read More »

Upravljanje znanjem

1. Uvod Neke procjene govore da je 70 – 80 % onoga što zaposleni u organizacijama znaju skriveno. To konkretno znači da većina današnjih organizacija u biti ne zna što zna. Objavljeni materijali o upravljanju znanjem uglavnom promatraju problem sa filozofskog, šireg organizacijskog ili u najboljem slučaju informatičkog stajališta. Iako znatna količina tog materijala naglašava …

Upravljanje znanjem Read More »

Timovi i timski rad

Uvod   Timovi su bili poznati i priznati ranije, prvenstveno u sportu. Ipak, tek nedavno se moć timskog rada prepoznala i počela primjenjivati u poslovanju tvrtki. Članovi tima ne djeluju individualno van tima – individualni uspjeh je moguć samo kao uspjeh tima. Pobjeda ili poraz sportskog tima istovremeno je pobjeda ili poraz svakog pojedinog člana …

Timovi i timski rad Read More »