Swing

Objava nove verzije SWING Paperless Office [v. 2023.1.1.]

Zadovoljstvo nam je informirati vas da je od 15.04.2023. godine na raspolaganju nova verzija v.2023.1.1 našeg SWING Paperless Office sustava za upravljanjem uredskim poslovanjem. U novoj verziji smo, između ostalih poboljšanja,  napravili nove korake ka prilagodbi zahtjevima nove Uredbe o uredskom poslovanju,  posebice u dijelu koji se odnosi na integracije sa servisima državne informacijske infrastrukture, …

Objava nove verzije SWING Paperless Office [v. 2023.1.1.] Read More »

Proveden audit integriranog sustava upravljanja prema ISO normama

Dana 27.06.2022. u tvrtki SWING Informatika proveden je audit za integrirani sustav upravljanja “Projektiranje i izgradnja i informacijskih sustava” od strane tvrtke CRO CERT. Navodimo zaključak izvještaja o auditu: “Organizacija je na vrlo visokom i zrelom stupnju primjene odabranih normi i prilagodbe poslovnim procesima. Svi potrebni dokazi su prezentirani auditorima i pristup svim informacijama je …

Proveden audit integriranog sustava upravljanja prema ISO normama Read More »

Informacijski sustav uredskog poslovanja

1. UVOD   Iako je već popriličan niz godina na snazi  zakonski okvir koji omogućava e-poslovanje, nema velikog broja organizacija koje se mogu pohvaliti djelotvornim informacijskim sustavom uredskog poslovanja koji ima ambicije veće od omogućavanja rada prijemnog ureda i/ili generiranja urudžbenog zapisnika. Donošenjem nove UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU (NN 75/2021 od 02.07.2021) stvari se mijenjaju. …

Informacijski sustav uredskog poslovanja Read More »

Objava nove verzije SWING Paperless Office [v.2022.1.1]

Dana 18.01.2022. SWING Informatika objavljuje novu verziju programskog paketa SWING Paperless Office [v.2022.1.1.] Nova verzija donosi niz novosti nastalih kao plod naših stalnih nastojanja za unaprjeđenje SWING programskih rješenja. Nova Uredba o uredskom poslovanju postavila je nova pravila u radu sa predmetima i dokumentima. Iako naše rješenje u velikoj mjeri nadilazi postavljene zahtjeve, izvršili smo …

Objava nove verzije SWING Paperless Office [v.2022.1.1] Read More »

Pravna regulacija elektroničkog potpisa u Republici Hrvatskoj

Uvod   Potpisi su sinonim za iskazivanje slaganja i očitovanja volje za sklapanje sporazuma, ugovora ili dokumenata koji predstavlja suglasnost potpisnika s njihovim sadržajem. Najprihvatljiviji i najzastupljeniji način potpisivanja oduvijek je bio vlastoručni potpis. Potpis predstavlja pravni standard koji nije izričito definiran od strane nijednog zakona, a tradicionalno je prihvaćen gotovo svugdje. U skladu s …

Pravna regulacija elektroničkog potpisa u Republici Hrvatskoj Read More »

Greenwashing

Očisti svoje djelo,  ne imidž!   Dobro je što sve veći broj tvrtki tvrdi kako su njihovi proizvodi zdravi, ekološki i zeleni. Iz toga bi se moglo zaključiti da briga za zaštitu prirode i naših budućih naraštaja napokon postaje sve dominantnija naspram sumanutoj jurnjavi za profitom. Loše je što je 95% takvih priča ili manipulacija …

Greenwashing Read More »

Upravljanje dionicima

SAŽETAK Ključno pitanje društveno odgovornog poslovanje jest: Kome zapravo treba biti odgovoran?  Odgovor je jednoznačan: dionicima. Iz tog je razloga identifikacija dionika presudna za dosljednu primjenu DOP-a, do te mjere da upravljanje dionicima postaje DOP-ov sinonim. Nažalost, mali je broj tvrtki u Hrvatskoj koji su prepoznali mjesto i važnost dionika u vlastitom poslovanju. U najboljem …

Upravljanje dionicima Read More »

Benchmarking

Uvod   Brzina tehnoloških promjena u svijetu nikada nije bila veća. Pristup informacijama nije nikada bio rašireniji i s razvojem Interneta može se reći da se privilegirana snaga koju je znanje ponudilo u prošlosti više ne može održati. Vrijeme razvoja mnogih proizvoda i usluga je postalo znatno kraće i na nekim tržištima proizvodi zastarijevaju za …

Benchmarking Read More »

Balanced Scorecard (BSC)

Uvod   Iako znatan broj organizacija koristi izvjesne pokazatelje poslovanja na temelju kojih donose zaključke i adekvatno tome povlače poslovne poteze, samo mali broj ima osmišljen sustav njihovog praćenja. Još je manje onih koji uključuju strateške ciljeve u njihovo definiranje i mjerenje. Pojam Balanced Scorecard uveden je 1992. godine od strane Robert D. Kaplana i …

Balanced Scorecard (BSC) Read More »